Welcome

ذکريات رائعة من زیارت الاربعین

الدکتور محمد فنائی اشکوری تعریب: س. ر. منصوری جاء الأربعین و حل الحزن في القلب    فجع العالم لمصاب زینب أنین أهل السماء یطرق اسماع البشر     تأوه من تفجع صاحب الأمر للأربعين مکانة مرموقة في الثقافة…